Korábban a történelmi Abaúj-Torna vármegye középső részén, a vármegyének  egykori Tornai járásához tartozó települése volt, mely ma, a jelenlegi megye egyik legperiférikusabb fekvésű, de a településsel szomszédos hét község közül központi szerepkörrel és funkciókkal bíró települése. Krasznokvajda két, korábban önálló település egyesítésével jött létre, vagyis a Cserehátban található Krasznokpuszta („Krasznyik”), és a Tornai dombságban található Vajda települések egyesítésével jött létre, a ma, a Rakaca-patak völgyében található község, mely a „Hétközségnek” nevezett földrajzi-néprajzi mikrorégiónak a központja. A község lakosainak a száma jelenleg közel 580 fő, melynek száma 1900-tól, a század közepéig folyamatosan emelkedett, majd azt követően folyamatosan csökkent, nagyjából azonos ütemben.

Vallásilag nagyon heterogén településről beszélhetünk, hiszen a három nagyobb történelmi egyházhoz tartozó hívek itt mind megtalálhatóak, legnagyobb arányban római katolikusok, kisebb arányban a görög katolikusok, és a legkisebb arányban a reformátusok. Mindhárom felekezethez tartozó híveknek az Istenháza megtalálható a községben.