Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben

Az EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű Európai Uniós projekt keretében 160 934 640 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Krasznokvajda Község Önkormányzata konzorciumban

Abaúj-Hegyközi kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Szlovákiával határos térség. Magyarországon található kistérségek rangsorában az utolsók között található. A települések nagyrészt aprófalvas szerkezetűek. Az aprófalvas szerkezet magával hozza az aprófalvak problémáit is: lakossági szolgáltatások alacsony színvonala, a gazdasági funkciók szinte teljes hiánya, folyamatos elvándorlás valamint népességfogyás. A térségben a 0-14 éves korosztály aránya haladja meg az országos átlagot. A kormegoszlás alapján valószínűsíthető, hogy az itt születettek jelentős része 15-29 éves korára már más területre költözik.  1960-hoz képest a térség népességének közel felét elveszítette. A kedvezőtlen településszerkezetből előre látható a térség katasztrofális demográfiai viszonyai. Az alacsony lélekszámú települések egyik problémája az elöregedő népesség, amelyhez növekvő számú alulképzett, elszegényedett társadalmi csoport párosul.

A foglalkoztatottak között legnagyobb arányban a 30-39 év közöttiek szerepelnek, de elmondható, minden életkori kategóriában mintegy 20%-kal alacsonyabb a foglalkoztatási arány az országos átlaghoz képest. A térségben alapfokú oktatási intézmények találhatóak. A térség egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatási ellátottsága, elérhetősége elmaradott.

A projekt során megvalósításra kerülő szakmai program:

 • PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS
 • elkészítésre kerülnek a projekt megvalósítását megalapozó tanulmányok, többek között a helyzetfeltárás és a megvalósíthatósági tanulmány
 • felmérésre kerül a helyi humán szakember szükséglet és a jelentkező hiány
 • a költségvetés érdekében közbeszerzési tevékenységet folytatunk le
 • PROJEKTMENEDZSMENT
 • a zavartalan projektlebonyolítás érdekében 1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető kerül foglalkoztatásra
 • KÖNYVVIZSGÁLAT
 • TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
 • BERUHÁZÁS
 • a települések megvalósítást segítő eszközöket szereznek be, illetve szükséges a megvalósítást szolgáló ingatlanok felújítása is
 • KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓK KÉPZÉSE:
 • a képzések több tématerületre terjednek ki. A helyi szükségletekre reflektálva a képzési programok a helyzetfeltárás eredményének alapján kerülnek átdolgozásra. Kiemelt képzési terület a hátrányos helyzetű célcsoporttal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az agressziókezelés, konfliktusmenedzsment terület, valamint a kiégés (burn-out) megelőzését segítő képzések.
 • kiépítésre kerül a közszolgáltatásban dolgozók képzettségét és végzettségét rögzítő adatbázis (folyamatos frissítéssel és nyomonkövetéssel)
 • az információáramlás érdekében szakmai és szakmaközi fórumok, találkozók és workshopok kerülnek rendezésre rendszeres időközönként. A jó gyakorlatok átvételét is támogatni kívánjuk a programból.
 • KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
 • tudatos pénzügyi magatartás: programsorozat keretében kívánjuk elérni a célcsoportot. A rendszeres előadások mellett pénzügyi tanácsadási szolgáltatást is nyújtunk majd, ahol pl. adósságkezelés témában is segítséget kérhetnek a rászorulók.
 • fenntartható fejlődés: szemétszedési kampány a települések tisztántartása és a környezeti értékek bemutatása érdekében. A programelem tartalmaz továbbá tematikus fenntarthatósági napok szervezését is.
 • angol nyelvi program kerül kidolgozásra az idegen nyelvi készségek fejlesztése érdekében. Alapszintű képzés mellett a középfokú nyelvvizsgára készülő fiatalok számára külön csoportot kívánunk szervezni (nyelvvizsga díjának támogatásával).
 • szintén idegennyelvi készségek fejlesztése érdekében tematikus nyelvi napokat rendezünk
 • tehetséggondozó program keretében 40 diák rendszeresen látogathat múzeumokat, színházat és egyéb változatos programokat
 • HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK OKTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK JAVÍTÁSA
 • ösztöndíj programot indítunk minden településen, amelynek keretében 2-2 diák részesülhet havi jelleggel támogatásban tanulmányainak megkezdése vagy folytatása érdekében
 • közlekedésszervezés keretében igyekszünk javítani a diákok iskolába jutásának feltételein
 • KOMPLEX ÓVODAI PROGRAM
 • óvodapedagógusaink továbbképzéseken, szakmai előmenetelüket támogató képzéseken vehetnek részt. A helyi szükségletek és igények elsődlegessége miatt a programok átdolgozását is vállaljuk.
 • a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás érdekében nyílt napokat szervezünk, továbbá a képzések egy része a kommunikációs készségekre is kiterjed majd
 • egészségügyi program keretében egészségnapokat és sportnapok kerülnek lebonyolításra, életviteli tanácsadással, szűréssel, stb.
 • óvodai torna bevezetése gyógytornász segítségével
 • közösségi közlekedés fejlesztése – falubusz szolgáltatás bevonása a közlekedésbe
 • ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ ELEMEK
 • komplex óvodai programot kiegészítő képzések óvodapedagógusok számára
 • helyi szükségletek alapján kialakított képzési program a célcsoport számára

 

Pályázó neve (konzorciumi vezető) KRASZNOKVAJDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben
Szerződés száma EFOP-3.9.2-16-2017-00029
Támogatás összege (Ft) 160 934 640
Támogatás mértéke (%) 100
A projekt megvalósításának kezdete 2018.07.02.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.09.28.